Waterwaarden

Fosfaat


Wat is nu zo bijzonder aan fosfaat (PO4) in je aquarium? Is het nu goed of slecht?

Fosfaat is een belangrijke voeding voor je aquariumplanten. Dus is het goed als er voldoende aanwezig is voor je planten. In een goed beplant aquarium kun je rustig 10 ppm fosfaat aanhouden

Fosfaat komt in het aquariumwater door het voer van je vissen. Normaal gesproken is de hoeveelheid in kraanwater minimaal. Het meeste droogvoer zoals vlokken of korrels bevatten in verhouding veel fosfaat. Evenals o.a. rode muggenlarven en orgaanvoer. 

 

Vroeger dacht men altijd dat teveel fosfaat een oorzaak zou zijn voor algen. Inmiddels is men hierop terug gekomen. Fosfaat is een belangrijke voedingstof voor je planten en dus onmisbaar in een planten aquarium. Het tegen overgestelde is eerder waar. Wanneer er te weinig fosfaat beschikbaar is voor de planten zullen ze groeistoornissen ontwikkelen en dan zullen die vervelende algen juist te voorschijn komen.

 

Waar komt die gedacht dan vandaan?

Rottende voedselresten en uitwerpselen van de vissen veroorzaken fosfaat maar ook ammonium. Ammonium word door de bacterien omgezet naar nitriet (giftig voor vissen), nitriet word weer door ander bacterien omgezet naar naar nitraat (ook weer voeding voor planten). Ammonium kan wel algen veroorzaken. Heb je dus teveel vissen of voer je teveel dan kan het zijn dat er veel fosfaat in je bak aanwezig is maar ook veel ammonium.

Verder is het ook nog zo dat zodra er meer fosfaat beschikbaar komt voor de planten de vraag naar Co2 zal toenemen. Meestal is deze niet voldoende en stagneert de groei van je planten 

Als je planten het nu ook nog eens niet goed doen dan kan het zijn dat je last krijgt van algen. Als je last hebt van draad en/of baardalgen dan kan dit bij jou ook wel eens het geval zijn.

Heb je een tekort aan fosfaat, dan kun je voeren met fosfaat rijk voer, maar ga dus niet teveel voeren om meer fosfaat te krijgen. Dan kun je beter fosfaat toevoegen zoals Fosfo van Profito. Dit is een toevoeging op gewone plantenvoeding die je altijd moet gebruiken als je gezonde planten in wilt houden. Zie de pagina over algen.

Als je problemen hebt in je aquarium zoals slecht groeiende planten waarvan algengroei meestal een gevolg is dan kun je fosfaat meten met in de handel verkrijgbare test setjes. Nadeel hiervan is dat deze vrij onbetrouwbaar zijn. Om er zeker van te zijn dat je voldoende fosfaat toevoegt kun je de EI methode hanteren.

 

Login Form