Waterwaarden

Waarom is de Ph belangrijk?

De Ph is de zuur graad van je aquarium water en deze is eenvoudig te meten met een test setje. De waarden gaan van 0 tot 14. Ph 7 is neutraal, eronder is zuur, erboven basisch.Voor het welzijn van de aquarium vissen is het van belang dat ze in een aquarium komen met een water samenstelling die overeenkomt met hun natuurlijke habitate. Daarin speelt de Ph een belangrijke rol. 

In een gezelschaps aquarium met een ph van 7.4 kun je bv. beter geen kardinaal tetra,s houden. Deze vissen houden zacht water met een ph rondt 6.5. Ook al gaan ze niet meteen dood hun levensverwachting zal toch een stuk lager zijn. Vissen die in water zitten dat niet bij hun natuurlijke habitate hoort zullen veel sneller een ziekte oplopen dan vissen in een speciaal aquarium. .

Mischien is het je al opgevallen, er bestaat een relatie tussen Ph en de hardheid van water. En dan in het bijzonder de Kh.
Kh en Ph zijn met elkaar verbonden. Bij een hoge Kh hoort een hoge Ph. Maar er is nog en derde factor. Co2. Door toevoeging van Co2 kun je de ph laten dalen.

Login Form